ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
ชื่อสารเคมี
1,1-dimethylhydrazine
1,2 Dibromoethane
1,2 Dichloroethane
1,2 Dichloropropane
1,3 Butadiene
1,4 Dichlorobenzene
1,4-dioxane
Acetaldehyde
Acetone (อะซิโตน)
Acrolein
Acrylonitrile
Acrylyl chloride
Aluminium (อลูมิเนียม)
Ammonia (แอมโมเนีย)
Arsenic (สารหนู)
Arsine (อาร์ซีน)
Benzene (เบนซีน)
Benzidine (เบนซิดีน)
Beryllium (เบริลเลียม)
Bis(Chloromethyl)ether (บิสคลอโรเมทิลอีเทอร์)
Bromine
Bromomethane
Cadmium (แคดเมียม)
Carbon disulfide (คาร์บอนไดซัลไฟด์)
Carbon monoxide (คาร์บอนมอนอกไซด์)
Chlorine (คลอรีน)
Chloroform (คลอโรฟอร์ม)
Chromium (โครเมียม)
Cumene (คิวมีน)
Cumene hydroperoxide (คิวมีน ไฮโดรเปอร์ออกไซด์)
Cyclohexane (ไซโคลเฮกเซน)
DIBORANE (ไดบอร์เรน)
Dibenzoyl peroxide
ETHYLENEIMINE
Ethyl alcohol (เอทิลแอลกอฮอล์)
Ethylamine
Fluorine (ฟลูออรีน)
Formaldehyde (ฟอร์มาลดีไฮด์)
Glutaraldehyde (กลูตาราลดีไฮด์)
Hydrofluoric acid (กรดกัดแก้ว)
Hydrogen cyanide (ไฮโดรเจนไซยาไนด์)
Hydrogen peroxide (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)
Hydrogen sulfide (แก๊สไข่เน่า)
Iron (เหล็ก)
Isopropyl alcohol (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)
Isopropylamine (ไอโซโพรพิลามีน)
Lead (ตะกั่ว)
METHYLAMINE
Mercury (ปรอท)
Methanol (เมทานอล)
Methyl ethyl ketone หรือ MEK (เมทิลเอทิลคีโตน)
Methyl isocyanate (เมทิล ไอโซไซยาเนต)
Methyl mercaptan
Nitric acid
Nitric oxide
Nitrogen dioxides
Nitrous oxide (แก๊สหัวเราะ)
Ozone
Phenol (ฟีนอล) (molten)
Phenol (ฟีนอล) (solid)
Phenol (ฟีนอล) (solution)
Phosgene (ฟอสจีน)
Phosphine (ฟอสฟีน)
Phosphorus oxychloride (ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์)
Phosphorus trichloride (ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์)
Sodium hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
Sodium persulfate (โซเดียมเปอร์ซัลเฟต)
Stibine (สตีไบน์)
Styrene (สไตรีน)
Sulfur dioxide (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์)
Sulfuric acid (กรดซัลฟูริค)
Tetrachloroethylene (เตตราคลอโรเอทธิลลีน)
Toluene-2,4-diisocyanate
Trichloroethylene (ไตรคลอโรเอทิลีน)
Vinyl chloride
cyanide (ไซยาไนด์)
methylene chloride
n-Hexane (เอ็นเฮกเซน หรือ นอร์มัลเฮกเซน)
เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide)
โทลูอีน (Toluene)