ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1089
ชื่อ สารเคมี Acetaldehyde
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms ethanal, ethyl aldehyde, aldehyde C, acetic aldehyde
สูตรโมเลกุล CH3-CHO
CAS number 75-07-0
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวไม่มีสี ติดไฟได้ง่าย ละลายในน้ำ มีกลิ่นฉุนมากแต่ถ้าเจือจางลงจะมีกลิ่นเหมือนผลไม้ odor threshold อยู่ที่ 0.05 ppm (0.09 mg/m3) ใช้กลิ่นและอาการระคายเคือง เป็นสัญญาณเตือนได้ ระเหยเป็นไอที่อุณหภูมิห้อง เกิดในธรรมชาติอยู่ในกาแฟ ขนมปัง ผลไม้สุก และจากกระบวนการเผาผลาญอาหารของพืช
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – Ceiling 25 ppm, Notations A3
● OSHA OSHA PEL – TWA = 200 ppm
● NIOSH NIOSH REL – Ca
● IDLH - IDLH 2,000 ppm - ERPG-1 10 ppm - ERPG-2 200 ppm - ERPG-3 1,000 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่ได้กำหนดไว้
● มาตรฐานอื่นๆ - ค่าในสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปใน 24 ชั่วโมง กำหนดให้ อะซิทัลดีไฮด์ (acetaldehyde) ต้องไม่เกิน 860 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (พ.ศ. 2552)
● BEI ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้เป็นสารกึ่งกลาง (intermediate) ของการผลิตสารเคมีอื่นหลายชนิด เช่น acetic acid, acetic anhydride, cellulose acetate, vinyl acetate resins, acetate esters, pentaerythritol, การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ pyridine, terephthalic acid และ peracetic acid ใช้ในการผลิตน้ำหอม polyester resin สีย้อมที่เป็นด่าง ใช้เป็นสารกันบูดในผลไม้และเนื้อปลา ใช้เป็นสารแต่งรสชาติ เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิง ทำให้ gelatin แข็งตัว เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมยาง ฟอกหนัง กระดาษ และทำกระจกเงา
กลไกการก่อโรค ดูดซึมได้ทางการกิน และการหายใจ ในตับเอนไซม์ alcohol dehydrogenase จะเปลี่ยน ethanol ให้เป็น acetaldehyde และจะมีเอนไซม์ acetaldehyde dehydrogenase ที่เปลี่ยน acetaldehyde ให้เป็น acetic acid ในคนเอเชียตะวันออกจะมีการกลายพันธุ์ของ gene ที่สร้างเอนไซม์ acetaldehyde dehydrogenase ทำให้เอนไซม์ทำงานได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้มีอาการ alcohol flush reaction และเมาค้างในกลุ่มคนดังกล่าว และacetaldehyde ยังพบเป็นส่วนประกอบในบุหรี่ โดยจะเสริมฤทธิ์ของ nicotine ทำให้ติดบุหรี่
อาการเฉียบพลัน ระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง ถ้าสูดดมเข้าไปปริมาณมากทำให้เกิดปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) กดการหายใจ และความดันสูงขึ้นในสัตว์ทดลอง ผลจากการหายใจมีโอกาสก่อพิษน้อยกว่าจากการกินหรือการสัมผัสทางผิวหนัง
อาการเรื้อรัง อาการคล้ายคนติดสุรา ทำให้เกิดมะเร็งที่เยื่อบุโพรงจมูก (nasal mucosa) และกล่องเสียง (larynx) ในสัตว์ทดลอง
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC carcinogenic class 2B ACGIH Carcinogenicity = A3 มะเร็งที่เยื่อบุโพรงจมูก (nasal mucosa) และกล่องเสียง (larynx) ในสัตว์ทดลอง
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย จากประวัติการสัมผัส ร่วมกับมีหลักฐานการระคายเคืองรุนแรงต่อดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่สามารถตรวจวัดได้จากเลือดและทางลมหายใจ
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ (antidote) สำหรับสารนี้
● การรักษาตามอาการ รักษาตามอาการให้ยาหยอดตาเพื่อลดอาการระคายเคืองตา ยาพ่นจมูกลดการระคายเคืองเยื่อบุจมูก
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ไม่จัดเก็บสารไว้ใกล้กับไฟ แหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่สูบบุหรี่ ไม่วางไว้ใกล้กับวัตถุที่มีความร้อน ใช้ระบบปิด มีระบบระบายอากาศ อุปกรณ์มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าและฟ้าผ่า ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ (ต่อสายดิน) ไม่ใช้การอัดอากาศในการเติม ระบาย หรือจัดการกับสารนี้ - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ จัดระบบระบายอากาศให้ดี หรือมีเครื่องดูดอากาศเสียเฉพาะจุด คนงานควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ สวมถุงมือ สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา (face shield) ไม่กินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ขณะทำงาน - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ตรวจร่างกายโดยเน้นดูแลระบบทางเดินหายใจ ผิวหนังและดวงตา - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือควรใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่มีตัวกรองอากาศก๊าซและไอระเหยอินทรีย์ หากสัมผัสทางการหายใจ รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากแหล่งกำเนิด หากสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา นำชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนออกจากร่างกายทั้งหมด และล้างด้วยน้ำสบู่จำนวนมาก รวมทั้งล้างตาด้วย saline อุ่นหรือน้ำสะอาดให้นานหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าสามารถทำได้ง่าย หากสัมผัสทางการกิน ควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด และดื่มน้ำมากๆ
เอกสารอ้างอิง - http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/acetalde.html [cited 2010, 5 January]. - http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=84 [cited 2010, 5 January]. - Ladou J. Current occupational & environmental medicine 4th ed. New York: McGraw-Hill 2007. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 6th ed. New York: McGraw-Hill 2012. - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998.